2021 ஆம் ஆண்டில் பூமிக்கு மேலே பறந்த மிகப்பெரிய சிறுகோள், அறிவியல் செய்திகள்

2021 ஆம் ஆண்டில் பூமிக்கு மேலே பறந்த மிகப்பெரிய சிறுகோள், அறிவியல் செய்திகள்

2021 ஆம் ஆண்டில் பூமிக்கு அருகில் செல்லும் மிகப்பெரிய சிறுகோள் மார்ச் 21 அன்று கிரகத்திற்கு செல்ல திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

231937 அல்லது 2001 FO32 என்ற சிறுகோளை கோல்டன் கேட் பாலத்தின் வடிவத்துடன் ஒப்பிடலாம், ஏனெனில் இது 2021 இல் 2016 ல் பூமியிலிருந்து 351 கிலோமீட்டர் கடந்து செல்லும்.

2001 FO32 அதன் பிரகாசம் மற்றும் ஒளியை எவ்வாறு பிரதிபலிக்கிறது என்பதைப் பொறுத்து சுமார் 0.767 முதல் 1.714 கிலோமீட்டர் விட்டம் கொண்டது. காங்கிரஸின் வழிகாட்டுதலின் கீழ், ஒரு கிலோமீட்டருக்கும் அதிகமான விட்டம் கொண்ட NEO களை அடையாளம் காண ஒரு நிலப்பரப்பு திட்டத்தை நாசா ஆதரித்தது.

நாசாவின் ஜெட் ப்ராபல்ஷன் ஆய்வகம் 2001 FO32 ஐ பூமியுடன் நெருங்கிய பாதை (தாழ்வாரங்கள்) காரணமாக “ஆபத்தான சிறுகோள்” என்று வகைப்படுத்தியுள்ளது.

பூமிக்கு அருகிலுள்ள ஒரு சிறுகோளின் திறனை அளவிடும் அளவுகோல்களின் அடிப்படையில் ஆபத்தான சிறுகோள்கள் (PHA கள்) தற்போது வரையறுக்கப்பட்டுள்ளன.

1908 ஆம் ஆண்டில், சைபீரியாவின் துங்குஸ்காவில் 80 மீட்டர் விட்டம் கொண்ட ஒரு வெடிப்பு ஒரு பெரிய பகுதியில் மரங்களை அழித்தது. இந்த அளவின் மாறுபட்ட தாக்கம் ஒரு நவீன நகரத்தை உருவாக்க வழிவகுக்கும், மில்லியன் கணக்கான மக்கள் இறந்துவிடுவார்கள்.

100 மீட்டருக்கும் அதிகமான அளவிலான பொருள்கள் ஜிகாட்டன் வரம்பில் தரை வெடிப்புகள் அல்லது பில்லியன் டன்களை ஏற்படுத்துகின்றன. இத்தகைய விளைவுகள் முழு நாட்டையும் அழிக்கும். அடுத்த நூற்றாண்டில் அத்தகைய விளைவின் 1 சதவிகித நிகழ்தகவு உள்ளது.

சூரிய மண்டலத்தில் உள்ள சிறிய பொருள்களின் கட்டமைக்கப்பட்ட பட்டியலின் ஒரு பகுதியாக 100 மீட்டர் நீளமுள்ள ஆபத்தான சிறுகோள்களின் (பிஹெச்ஏ) வரம்பை மதிப்பிடுவது நாசாவின் சூரிய மண்டல ஆய்வு திட்டத்திற்கு அதிக முன்னுரிமை அளிக்கிறது.

தற்போதைய கணக்கெடுப்புகளின் கண்டுபிடிப்புகள் 10,000 முதல் 20,000 வரம்பில் PHA எண்ணிக்கை 100 மீட்டருக்கு மேல் இருப்பதைக் குறிக்கிறது.

READ  நாசாவின் கடின உழைப்பு ரோவர் அதன் முதல் செவ்வாய் கிரகத்தை நகர்த்துகிறது

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Trendingupdatestamil